top of page

Når er vi ferdige med et problem?

Når en av partene opplever noe som problematisk, så er det et problem!


Det betyr at vi er ferdige med et problem når begge parter opplever seg ferdige. Hva som kan være utfordrende når den ene parten føler seg ferdig og den andre ikke, og hva som er lurt å gjøre.


JEG, DU og OSS.

Alle delene er viktige.

Hva hver enkelt trenger for å ha det bra, er veldig individuelt. Det er ikke sikkert at det er nødvendig å ha en lik deling på alle. Derfor er det viktig å snakke sammen om det som er viktig for dere, og i deres unike parforhold.


JEG er viktig fordi det handler om egne behov. Det handler hva som er viktig for å ha det bra med seg selv.

DU er like viktig i parforholdet. Kunsten vil være å både kreve sin plass, og samtidig anerkjenne partnerens behov.

OSS vil ha det bra når JEG og DU har det bra. Da vil begge parter jobbe sammen for at parforholdet skal oppleves bra for begge.


Stress og økt konfliktnivå.

Gjennom livet vil det oppstå dager, og perioder som er mer utfordrende enn andre. I ulike sammenhenger vil vi kjenne på stress.

Stress påvirker oss, og det påvirker både partneren og familiedynamikken.

Når vi opplever stress er det vanskeligere, å se og lytte til, det andre prøver å fortelle oss. Vi tolker ofte ting i en mer negativ retning, og legger mer merke til irriterende ting, med både partneren og barn. Det kan være lettere å svare litt krassere, mer nedlatende, frekkere når vi stresser.

 

Når det oppstår uenigheter i et parforhold er det ofte disse tre mønstrene som går igjen:

  1. Begge blir pågående, anklagende og sinte.

  2. En blir pågående, anklagende og sint, mens den andre blir stille eller trekker seg unna.

  3. Begge blir stille eller trekker seg unna.

 

Dersom du ønsker en endring i samspillet mellom dere, så kan du endre ditt bidrag. Det eneste mennesket du kan forandre, er deg selv. Så dersom du ønsker en endring, må du bli bevisst på ditt eget mønster, og prøve å endre det. 

 

Den pågående, anklagende og sinte må øve seg på å gi rom til partneren, mens den stille må øve seg på delta i samtalen. 

Er vi ferdige nå?

Når det oppstår noe som oppleves problematisk for en eller begge partene, er det nødvendig å finne en løsning for å kunne gå videre. Dersom en av partene opplever noe som problematisk, så er det et problem i parforholdet. Dette må snakkes om, og det er viktig at begge føler seg ferdig.


Den parten som ikke føler seg ferdig med et problem, kan ha et behov for å snakke mye om dette. Det kan være et stort behov for å bli hørt, og bli forstått. Det er viktig å være tydelig på hva det er som oppleves problematisk. Hvis det ikke kommer tydelig fram kan det oppleves som kritikk/mas/kjefting osv.


Den parten som føler seg ferdig med et problem, kan det oppleve det litt slitsomt å skulle snakke mer om det. Hvert fall hvis det er noe som kommer opp ofte. Da kan det være nødvendig å sette grenser for når det skal snakkes om. Det må være rom for å spørre om vi kan snakke om dette senere, eller avtale en tid som dere kan sette dere ned å snakke sammen.


Spill hverandre gode.

Det er viktig at begge parter opplever at de blir ivaretatt av den andre. Det er viktig å lytte til det som blir sagt. Stille undrende spørsmål, og finne ut hvilke behov som ligger bak.

Når partneren kommer med en klage til deg, så prøv å lytt uten å gå i forsvar. Prøv å ha fokus på det som blir sagt.

Vi har en munn og to ører.

Det betyr at vi bør lytte mer enn vi snakker. 

Hvem er jeg?


Jeg heter Stine, og jeg har over 15 års erfaring med å jobbe med mennesker i sårbare livssituasjoner,  der kommunikasjon og relasjon er de viktigste verktøyene. 


​​Jeg er i tillegg utdannet yogalærer. Der jobber vi veldig mye med at alle opplevelser "setter seg" i kroppen. Som terapeut er jeg derfor opptatt av å se hele mennesket, også det å lytte til kroppen. Følelser forteller oss hvordan vi har det nå, og hvordan vi møter oss selv og andre. Gjennom terapi vil det være mulig å forstå, og endre, vanskelige og fastlåste følelser.

Jeg vil møte deg der du er, og sammen kan vi fokusere på kommunikasjon, tilknytning og håp.

​ Jeg har kontor i Arendal, men tilbyr også online terapi via zoom. På den måten kan jeg hjelpe deg, uansett hvor du bor i landet.
16 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page