top of page
  • 1 time 30 minutter
  • 1 500 norske kroner
  • Online/Kontor

Tjenestebeskrivelse

I familieterapi vil vi jobbe med familiedynamikken. Jeg vil lage plass slik at alle får en stemme inn i rommet, og være opptatt av at alle tanker og følelser kommer fram. Vi vil jobbe med å bedre kommunikasjonen i familien, løse opp i konflikter og misforståelser, og finne en felles forståelse av familien. Når det oppstår kriser og problemer, er kommunikasjonen det første som bryter sammen. Vi blir ofte mer opptatt av vår egen forklaring, og forsvare oss selv, heller enn å lytte og forstå den andre, ved uenigheter. Familier kan få hjelp til å komme seg ut av, og endre disse negative mønstrene. Målet er å tilrettelegge slik at de nære relasjonene skal forstå hverandre bedre. Dette vil igjen skape muligheter for en positiv endring i familien. Det kan være konflikter og misforståelser mellom voksne barn og foreldre. Det kan være et behov for å snakke om familiehistorier og hemmeligheter som påvirker relasjonene. Det kan være skilsmisse, og nye kjærester. Samlivsbrudd og konflikter, før og etter bruddet. Det kan komme nye søsken hos en eller begge foreldrene. Det kan være akutt eller langvarig sykdom, både hos de voksne, eller barn. Dødsfall eller andre kriser i familien.


Kontaktinformasjon

93489813

stine@hagen-familieterapi.no

Stine Hagen - Familieterapi, Barbugårdsjordet, Arendal, Norge


Tjenesteside: Bookings_Service_Page
bottom of page