Jeg gir 20% rabatt* til studenter, aleneforsørgere og uføre. 
*Gjelder ikke pakkeløsningene.
Eqaul Agency medlemmer får 30% rabatt*.
*Gjelder ikke pakkeløsningene.