top of page
  • 1
  • 10 000 norske kroner
  • Online/Kontor

Tjenestebeskrivelse

Du kan bli en bedre utgave av deg selv. Siden det ikke er ikke mulig å forandre andre mennesker, er det eneste mennesket du kan forandre deg selv. Vi skal sammen jobbe med kommunikasjon, og måten du kommuniserer på. Jeg kan hjelpe deg med verktøy, som kan gjøre det lettere for deg å formidle behovene du har på en mer positivt ladet måte. Jeg kan hjelpe deg med verktøy til å for å formidle en klage uten at det oppleves som kritikk. Du vil jobbe med deg selv, og bli mer bevisst på egne mønster og triggere. Dette vil du ta med deg inn i andre deler av livet ditt, som jobb, parforhold, foreldrerollen eller andre relasjoner, og kanskje vil det gjøre en positiv endring for flere? Du vil oppleve større tro på deg selv, og stå tryggere i valg og avgjørelser. Du vil bli mer bevisst på hvordan du snakker til deg selv, hvilke situasjoner du opplever stress, hvordan du skal kjenne igjen negativt stress. Sammen skal vi utvikle potensialet ditt. DU er verdt det!


Kontaktinformasjon

93489813

stine@hagen-familieterapi.no

Stine Hagen - Familieterapi, Barbugårdsjordet, Arendal, Norge


Tjenesteside: Bookings_Service_Page
bottom of page