top of page
  • 1
  • 3 000 norske kroner
  • Online/Kontor

Tjenestebeskrivelse

Det er en omveltning for parforholdet å få barn. Et lite menneske kommer, som skal inkluderes i samlivet. Dette tar ofte litt tid. Både å bli kjent med barnet, og det å finne sin nye rolle i familien. Når et par får sitt første barn vil det være påkjenninger som er helt naturlig å kjenne på. Småbarnstiden er en veldig sårbar tid. Dette er et tilbud til par som akkurat har blitt foreldre. Det er et pakketilbud som inkluderer 3 samtaler på 60 minutter per samtale. Jeg tilbyr online konsultasjoner, sånn at dere kan ha samtalene hjemme og når det passer for dere. Dette var noe jeg selv kunne hatt behov for når jeg ble mamma første gang. Den største og beste gaven to foreldre kan gi sitt barn, er et kjærlig parforhold. De fleste foreldre opplever stress, søvnmangel og mindre romantikk og sex i rollen som foreldre. Det kan derfor være lurt å legge en ekstra innsats i parforholdet i denne krevende tiden. Dette kan hjelpe dere til å navigere gjennom alle disse påkjenningene sammen. Det som er det viktigste er hvordan dere selv tenker om parforholdet. Vi vil derfor snakke om hva dere trenger for å være et godt par, og hvilken kjærlighetsdrøm dere har. De aller fleste par krangler, og da kanskje spesielt når de er trøtte og stresset. Det er som er viktig er hvordan dere krangler. Vi vil snakke om hvordan det er mulig å krangle på en respektfull og hensynsfull måte. På denne måten vil det bli konstruktivt i stedet for destruktiv. Noe som igjen gjør det enklere å navigere mellom skjærene i kjærlighetssjøen. Den seksuelle relasjonen endrer seg ofte etter at barnet blir født. Kvinner kan oppleve at sexlysten blir mindre. Det skjer store forandringer i kvinnekroppen i løpet av en graviditet, fødsel og tiden etter barnet er kommet. Hormoner og amming kan påvirke sexlysten, det kan også stress og søvnmangel. Menn blir ikke i like stor grad påvirket, noe som kan føre til en skjevhet i den seksuelle relasjonen i parforholdet etter at det kommer et barn. Denne skjevheten er det viktig å snakke om. Det er veldig vanskelig å forestille seg hvordan småbarns livet vil bli før man opplever det. Nybakte foreldre føler de suser gjennom en storm, og leter etter fortøyningspunktet. Jeg kan hjelpe dere å finne de ulike fortøyningspunktene.


Kontaktinformasjon

93489813

stine@hagen-familieterapi.no

Stine Hagen - Familieterapi, Barbugårdsjordet, Arendal, Norge


Tjenesteside: Bookings_Service_Page
bottom of page