top of page

Prioriter hverandre

Bonus 1: Prioriter hverandre og de magiske 6 timene, til en verdi av 599,- Dette er en video som vil minne dere om viktigheten av å prioritere parforholdet. Du vil også få med en PDF om de magiske 6 timene, og noen spørsmål som er veldig lurt å snakke sammen om.

 

 

Bonus 2: Mulighet til å vinne det nettbaserte samlivskurset Bedre Sammen, til en verdi av 6997,- Jeg har identifisert de vanligste utfordringene som kan oppstå, og vil guide dere gjennom dem i løpet av 7 moduler. Jeg vil vise dere veien til å bli en enda bedre versjon av dere selv som et par.

Stine Hagen-Familieterapi

Følg Hagen-familieterapi

  • Instagram
  • Snapchat
  • TikTok
  • Linkedin
  • Facebook
bottom of page