top of page

Hva kan en familieterapeut hjelpe deg med?

En familieterapeut kan hjelpe par til å få et bedre samliv, en familie til å få det bedre sammen og personlig utvikling gjennom egenterapi.Par som har det vanskelig.

En familieterapeut kan hjelpe par som har det vanskelig.

Det er utallige ting som kan være utfordrende og vanskelig i et parforhold. Det kan være par som har en opplevelse av å ikke forstå partneren. Par som sårer hverandre mer enn de ønsker. Det kan være par som trenger hjelp til å nærme seg hverandre på en måte som er bra for begge parter. Det kan være et parforhold i krise etter sykdom eller utroskap. Det kan være par som har veldig ulike seksuelle behov. Det kan være par som opplever at krangling kommer ut av kontroll. 


Foreldre som syns foreldrerollen er utfordrende.

En familieterapeut kan tilby hjelp til foreldre som opplever foreldrerollen utfordrende og vanskelig. Det kan være foreldre som kommer inn i uheldige roller og mønstre. Det kan være foreldre som opplever at de mangler verktøy de behøver for å ha et godt forhold til barna. 

En familieterapeut kan hjelpe voksne barn og foreldre. Det kan være et behov for å snakke om familiehistorier og hemmeligheter som påvirker relasjonene. Det kan være skilsmisse, og nye kjærester. Det kan komme nye søsken hos en eller begge foreldrene. 

En familieterapeut vil lage plass slik at alle får en stemme inn i rommet, og være opptatt av alles tanker og følelser.


Personlig utvikling.

En familieterapeut kan hjelpe med personlig utvikling gjennom egenterapi. Det er et fristed for deg til å snakke om det du ønsker, og har behov for.  Det er å gi seg selv den plassen du fortjener å ha. Det er å jobbe med din egen utvikling og personlige vekst. Jobbe med dine triggere, sånn at du kan bli enda bedre kjent med seg selv. Bli bevisst på ansvar du har, og mulighet for å jobbe mot en endring.

Gi rom til å se, og trøste det lille barnet  vi alle har i oss. Det kan bidra til at du bedre forstår egne følelser, tanker og atferd.

Det kan hjelpe deg til å øke selvfølelsen, selvtilliten og selvbildet ditt. Noe som igjen kan forbedre relasjonene du har til andre mennesker. Det er en mulighet til å endre mønster vi har. Noen av mønstrene er ikke lenger nødvendig for deg, og da er det fint å endre dem.

Det kan gi deg nye verktøy for belastninger og stress som du har i hverdagen.

Egenterapi er selvutvikling.

Mitt navn er Stine Odden Hagen, og jeg er en familieterapeut. Jeg jobber med egenterapi, familieterapi og parterapi. Kontoret mitt er i Arendal, men jeg jobber også online via zoom.

Jeg er i tillegg utdannet yogalærer. Der jobber vi veldig mye med at alle opplevelser "setter seg" i kroppen. Som terapeut er jeg derfor opptatt av å se hele mennesket, også det å lytte til kroppen. Følelser forteller oss hvordan vi har det nå, og hvordan vi møter oss selv og andre. Gjennom terapi vil det være mulig å forstå, og endre, vanskelige og fastlåste følelser.

Jeg vil møte deg der du er, og sammen kan vi fokusere på kommunikasjon, tilknytning og håp.
Når kommunikasjonen bryter sammen.

Når det oppstår kriser og problemer er kommunikasjonen det første som bryter sammen. Vi blir ofte mer opptatt av vår egen forklaring og forsvare oss selv, heller enn å lytte og forstå den andre ved uenigheter. Par og familier kan få hjelp av en familieterapeut til å komme seg ut av, og endre disse negative mønstrene. 

Målet er å tilrettelegge slik at de nære relasjonene skal forstå hverandre bedre. Dette vil igjen skape muligheter for en positiv endring i parforholdet og/eller familien. 
Det er alltid mulighet for endring.

Endring kan være så mange ting. Det kan være fint, sårbart, vondt, godt, lærerikt eller mange andre ting. For å kunne klare å endre noe så må vi gjøre noe annerledes. Det gjelder både oss selv, parforholdet eller familien.

Trenger du en endring, så kan jeg hjelpe deg.


Du kan lese mer om mine tjenester her:
Vennlig hilsen Stine Odden Hagen @stinehagenfamilieterapi

8 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page